Hart van Onderwijs

Zes leercompetenties

De compententies zijn leervermogens die kinderen en volwassenen in staat stellen om op een adequate manier te leren en met elkaar om te gaan. De competenties worden wel met roeibootjes vergeleken, omdat ze kinderen en leerkrachten van de negatieve, ongewenste oever naar de positieve, gewenste oever brengen. Ze worden ook positieve spaarpotten genoemd, omdat ze sterker worden naarmate ze meer geoefend worden. Hieronder worden ze kort genoemd:

  1. Geven/delen: “We geven, delen en lenen van elkaar, zonder er meteen iets voor terug te willen vragen.”
  2. Discipline: “We houden ons aan regels op school, vergroten positief gedrag en vermijden negatief gedrag.”
  3. Geduld: “We leren omgaan met moeilijke dingen.”
  4. Inzet: “We doen ons best om iets te bereiken en om een leuke en goede klas te krijgen.”
  5. Concentratie: “We richten onze aandacht, houden onze aandacht vast en brengen onze aandacht weer terug.”
  6. Wijsheid: “We leren veel over onszelf, de ander en de wereld.”

De compententies zijn leervermogens die kinderen en volwassenen in staat stellen om op een adequate manier te leren en met elkaar om te gaan. De competenties worden wel met roeibootjes vergeleken, omdat ze kinderen en leerkrachten van de negatieve, ongewenste oever naar de positieve, gewenste oever brengen. Ze worden ook positieve spaarpotten genoemd, omdat ze sterker worden naarmate ze meer geoefend worden. Hieronder worden ze kort genoemd:

Als je de zes leercompetenties werkelijk ter harte neemt,
haal je het beste uit jezelf
en een ander en word je een gelukkig mens Sogyal Rinpoche uit “Zes Waardevolle vrienden”
Een ander belangrijk uitgangspunt in het boeddhisme is dat alles met alles verbonden is en onderling afhankelijk is. Dit ‘onderlinge afhankelijk bestaan’ wordt tendrel genoemd. Hieronder valt ook karma, ofwel de wetten van oorzaak en gevolg. De beroemde Vietnamese boeddhistische leraar en Nobelprijswinnaar, Thich Nhat Hahn, noemt tendrel ook wel inter-zijn.

Door inter-zijn, systeemdenken of systeemleren kunnen kinderen ook leren dat bijvoorbeeld hun eigen werkhouding veel invloed heeft op het resultaat van hun werk. Dit versterkt hun eigenaarschap over hun eigen leerproces. In wezen kan je inter-zijn, systeemdenken en systeemleren op alles toepassen: geschiedenislessen, themalessen, zelfstandig werken, sociaal-emotioneel leren etc.

Prentenboek

De zes leercompetenties worden in het prentenboek “Zes Waardevolle Vrienden, op weg naar gelukkig leven” verder uitgewerkt. Vooral de groepen 5 t/m 8 werken met dit boek. Later in het jaar gaan de groepen 1 t/m 4 hiermee ook aan de slag. 

Meer informatie over de competenties en het prentenboek is hier te vinden.

Workshop

Vul het onderstaande formulier in om op de hoogte gehouden te worden betreft de  workshops in 2024.

Vul uw naam en e-mail adres in en ik neem contact op!