Hart van Onderwijs

Wijsheid en compassie

Wijsheid en compassie is het hart van HvO. Wijsheid en compassie zijn onze meest kostbare innerlijke bronnen om onszelf te ontwikkelen. Onder wijsheid wordt verstaan de kennis die kinderen en leerkrachten ontwikkelen over zichzelf, de ander en de wereld. Wijsheid is niet alleen cognitieve kennis, maar ook ervaringskennis, intuïtieve kennis en toegepaste kennis. Wijsheid staat ook voor onderscheidend bewustzijn, die ons in staat stelt om te bepalen wat goed voor ons is en wat minder gewenst is. Verder heeft wijsheid betrekking op openheid, waarbij we vrij van vooringenomenheid zijn. Hierdoor kunnen we beter kijken, horen, voelen, luisteren, proeven en ruiken.

Compassie moet wereldwijd
onderdeel worden van het onderwijs  Dalai lama (Tibetaanse monnik en Nobelprijswinnaar)

Onder compassie wordt verstaan een innerlijke bewogenheid om goed met jezelf, de ander en de wereld om te gaan. Met compassie zijn we begaan zijn met het leed van anderen. Als je begaan bent met je eigen lijden, noem je dat zelf-compassie; dit is niet te verwarren met zelfmedelijden. Bij zelfmedelijden heb je de neiging om in je eigen leed en verdriet te verdrinken en niet in actie te komen om het leed te verzachten. Bij zelfcompassie kun je net zoveel medegevoel opbrengen als voor een ander. 

Workshop

Vul het onderstaande formulier in om op de hoogte gehouden te worden betreft de  workshops in 2024.

Vul uw naam en e-mail adres in en ik neem contact op!