Hart van Onderwijs

Quotes

Quotes van leerlingen

Een tijdloze quote onderbreekt ons rusteloze leven. Het creëert een pauze, een onverwachte  opening, een dagend inzicht of kennis zonder interpretatie of woorden. De quote reikt dieper, nodigt ons uit om te bezinnen, waardoor we uit onze gebruikelijke gewoontepatronen van denken en doen wakker worden geschud (Barry Schieber)

Aan het einde van een schooljaar vroeg ik aan kinderen wat ze van het Hart van Onderwijs geleerd hebben. Tijdens deze interviewtjes heb ik mij verbaasd over de innerlijke wijsheid die kinderen in zich hebben. Ik hoop dat de kinderen zolang mogelijk hiermee in contact blijven. In de volgende uitspraken zijn kinderen aan het woord. Het zijn slechts enkele kinderen, maar ik weet zeker dat meer kinderen over de waarde van HvO kunnen vertellen en wat ze er van geleerd hebben. 

“Alle dieren zijn belangrijk omdat er dan op de wereld niet zoveel ruzie komt” (Marjan, groep 1,2 a)

“Ik heb Kitty Kikker gekozen. Bij de Kinderkade hebben wij goed samengespeeld. Ik begon een keertje kleine beestjes te zoeken. Ik vond slakjes. Iedereen ging meedoen. Het was een Vredesspel, omdat iedereen goede dingen deed” (Seth, groep 1, 2 a)

“We doen veel aan de hartsvrienden. Bij het zingen van het liedje dan denk ik eraan. Als ik kinderen help, vind ik dat fijn. Bijvoorbeeld toen leerling J. tegen de stoel was gebotst, had ze pijn aan haar hoofd. Toen heb ik haar geholpen. Ik heb haar geaaid en juf erbij gehaald” (Cato, groep 1,2 b)

“Ik heb Pablo Paard gekozen. Iedereen mag altijd met een spel meedoen. De hele klas deed een keertje mee met politieagentje. Ik mag bijna altijd meedoen met een spel. En als ik niet mee mag doen, ga ik naar de juf en die zegt dan ‘iedereen mag meedoen’. Alle dieren zijn belangrijk voor een leuk leven”  (Felix, groep 1,2 c)

“Ali Aap is mijn lievelingsdier. Ali Aap helpt mij bij het zeilen en buitenspelen. Eigenlijk zijn alle dieren belangrijk omdat je dan altijd vrienden met elkaar blijft en je wordt niet zo snel boos” (Phine, groep 3)

“HvO is ervoor dat we een groep zijn, dat we elkaar helpen, dat we er voor elkaar zijn” (Jonaël , groep 4)

“Ik doe de oefeningen als ik huil, onrustig ben of als ik niet kan slapen” (Sophie, groep 4)

“Alle dieren helpen je altijd om je werk af te maken. HvO leert mij ook om mij beter te concentreren en niet afgeleid te worden als een klasgenootje iets tegen mij wil zeggen. Ik gebruik dit ook bij tennis” (Max, groep 5)

“Ik had als ik-zinnetje gekozen: ‘Ik zorg goed voor mijn spullen’. Eerst raakte ik mijn pen best wel veel kwijt, nu veel minder. Het zoeken van mijn pen kostte veel tijd en dan kon ik minder met andere dingen bezig zijn. Ik probeer nu ook met hockey mijn spullen niet kwijt te raken. Verder neem ik naar groep 7 mee dat je je thuis mag voelen bij iedereen” (Loes, groep 6)

HvO helpt mij geholpen om minder ruzie te maken en ik zie ook dat het andere kinderen heeft geholpen. En dan hebben we samen minder ruzie. En ik begrijp anderen beter en kan ik beter respecteren wat de mening van een ander is (Celine, groep 6) 

Ik heb het zinnetje: “Ik blijf rustig en ontspannen doorgaan of het nu goed of slecht gaat, of het nu leuk of niet leuk is”. Dat heb ik toegepast bij rekenen. Ik vond procenten lastig, maar heb het wel steeds geprobeerd om op te lossen. Bij buitenspelen probeer ik ook steeds bij ruzies om het goed te maken” (Sylvie, groep 7)

“Vorig jaar was ik wel eens jaloers op kinderen bijvoorbeeld bij de voorleeswedstrijden. Als je jaloers bent, dan zit je er een tijdje mee. Dat is best lastig. Nu heb ik geleerd om andere kinderen iets te gunnen en ben ik minder jaloers. Dat voelt fijner. Als iemand anders iets heeft, wat ik niet heb, dan komt dat zinnetje op van ‘elkaar iets gunnen’. Dit oefen ik ook buiten school” (Tobias, groep 7)

“HvO helpt kinderen om goed met elkaar om te gaan” (Floris, groep 7)

“Ik had als ik-zinnetje: ‘Als ik fouten maak blijf ik rustig van binnen’. Dit was een zinnetje van Geduldige Gertrude. Ik pas dit zinnetje soms ook buiten school toe en dan denk ik: ‘Hé, dat is van HvO’ (Malena, groep 8)

“Ik neem van HvO mee naar het voortgezet onderwijs om goed naar anderen te luisteren, geduld te hebben en vriendelijk voor elkaar te zijn” (Chelsea, groep 8)

“HvO helpt om een beter persoon te worden” (Denisa, groep 8)

Quotes leerkrachten

Een aantal leerkrachten is gevraagd of ze de waarde van Hart van Onderwijs in een uitspraak konden samenvatten. Hieronder staan de uitspraken. 

“Kinderen die deze methode meekrijgen, leren vaardigheden waar ze hun hele leven wat aan hebben” (juf Finte Bots)

“De vier hartkwaliteiten van Hart van Onderwijs kan je pas goed doorgeven als je ze beheerst“ (meester Michel Durieux )

“Dat het normaal, niet eng of juist fijn is om je naar binnen te richten en in de stilte van jezelf te zijn, waar alles is en waaruit je weer naar buiten kunt gaan en verbinding kan voelen met alles om je heen. Alles staat met alles in verbinding” (juf Miarca Smit)  

“Geluk vermenigvuldig je door het te delen” (meester Alex Vork)

“Wie goed doet, goed ontmoet” (meester Cees Schep)

“De Goedheid zit in elk kind, in elk mens. Alleen moet je iets hebben om dat steeds kenbaar te maken en HvO is een mooie vorm hiervoor” (meester Remon Pontman)

“HvO leert kinderen zichzelf kennen en zich in anderen te verplaatsen” (juf Joyce Hilderink )

“Kinderen worden er rustiger van, ik word er rustiger van en rust is de basis van het  lesgeven” (meester Ron Burgers)

“Mooi aan het Hart van Onderwijs vind ik dat kinderen uit zichzelf een leerdoel kiezen die past bij hun sociaal-emotionele vaardigheden. Een sociaal ver ontwikkeld kind kiest een complexer doel” (juf Desirée Kersten)

“Als je de intentie hebt om het goed te doen, heb je de belangrijkste stap al genomen en is het gewoon een kwestie van doen, van oefenen, van vallen en opstaan” (happi.kids uit Boeddha voor kids)

“Je kunt Geduld het beste oefenen bij mensen en situaties, die moeilijk voor je zijn” (meester Douwe Hoitsma)

“HvO helpt kinderen om inzicht en kennis over zichzelf te krijgen” (Juf Annemarie)

“Het is mooi om te zien dat Hart van Onderwijs kinderen handvatten geeft om zichzelf beter te begrijpen en om op een fijne manier met elkaar om te gaan” (juf Marije)

“HvO leert kinderen op een speelse en vreedzame manier te reflecteren op wie ze zijn én wie ze willen worden” (juf Anke)

“HvO leert kinderen op school en daarbuiten in goede harmonie samen te leven” (juf Arianne) 

“Ik merk dat vooral het stil staan bij belangrijke momenten de kinderen helpt om bewust te worden van wat ze doen en voelen” (juf Daniëlle)

“Door de vier hartkwaliteiten en de zes vaardige middelen krijgen kinderen meer inzicht in zichzelf en welke betekenis zij voor de wereld kunnen hebben” (juf Hank).

Workshop

Vul het onderstaande formulier in om op de hoogte gehouden te worden betreft de  workshops in 2024.

Vul uw naam en e-mail adres in en ik neem contact op!