Kinderrapportage

In 2022 is er een meting in de Jozefschool Muiden naar veiligheid door leerlingen van groep 5 t/m 8 gedaan. Kinderen scoorden zichzelf op de lijsten voor sociale veiligheid. De tabel geeft aan dat ze gemiddeld een 8,4 hiervoor scoorden en dat is een score tussen goed en uitstekend. Vooral op de psychologische veiligheid viel de score hoog uit.