Nieuws

In de loop der tijd heeft de ontwikkeling van HvO veel gebruik mogen maken van de inzichten van directeuren, leerkrachten, intern begeleidster en ouders. Hieronder staan enkele interviews uitgewerkt.