Hart van Onderwijs

Sociaalleren

Hart van Onderwijs ziet samenwerken, spelen, delen en leren als een geheel: sociaalleren. Sociaalleren wordt vanuit vijf sociale thema’s ontwikkeld.

Voor het sociaalleren wordt gebruik gemaakt van de ”HvO schijf van 5”. Deze schijf bestaat uit vijf sociale thema’s die gedurende vijf periodes in het jaar worden beoefend. In elk thema staat een dier centraal, waarbij het gaat om accentverschillen want in wezen zijn alle dieren in elk thema aanwezig. Bij elk les wordt een hartkwaliteit aan een leercompetentie verbonden in een spreuk. De spreuk dient als ‘reminder’ aan de les van de week. Bij elk thema hoort een lesfragment (bijgevoegd als link). Hieronder staan de thema’s genoemd:

  1. Het thema We zijn een groep is van de zomervakantie tot herfstvakantie. Hierin staat Pablo Paard centraal. Dit thema vormt het fundament van de groep en is verbonden met de fases van de “Gouden weken”.
  2. Samenwerken, delen en spelen is van de herfstvakantie tot de kerstvakantie. Kitty Kikker staat centraal. Dit thema vormt het ‘lichaam’ van de groep. Naast het leren samenwerken, delen en spelen staat het ontwikkelen van de compassie centraal. Compassie kun je voor een ander hebben maar ook voor jezelf. Compassie begint met een initiële gevoeligheid van medegevoel voor iemand die noodlijdend is. Het lesfragment behandelt het oproepen van mededogen.
  3. Spreken en luisteren is van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie. Dit thema vormt de ‘spraak of communicatie’ van de groep. Ali Aap staat hier op de voorgrond. In dit thema worden verbale en non-verbale aspecten ontwikkeld. Kinderen oefenen ook met het  zogenaamde WIN-WIN model om ruzies op te lossen.
  4. Verantwoordelijkheid en zorgzaamheid is van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie. Dit thema vormt ‘het hart’ van de groep, omdat zorgzaamheid voor kinderen zelf en anderen centraal staat. Het accent ligt op Kitty Kikker. Kinderen leren zorgzaam te zijn voor materialen, anderen, zichzelf en de stilte.
  5. Blijdschap, complimenten en waardering is van de meivakantie tot de zomervakantie. Victorino Vogel staat centraal. Dit is een afrondend thema, waarin kinderen zichzelf en anderen waarderen over dat wat ze geleerd en bereikt hebben. Ook wordt aandacht besteed aan de waardering dat alles met alles verbonden is, wat systeemleren bevordert. In het fragment roepen de kinderen dankbaarheid op voor mensen en dieren die ze lief hebben.

Workshop

Vul het onderstaande formulier in om op de hoogte gehouden te worden betreft de  workshops in 2024.

Vul uw naam en e-mail adres in en ik neem contact op!