Persoonlijkleren

Hart van Onderwijs ziet het persoonlijke en leren als één geheel: persoonlijkleren

Bij persoonlijk leren is de leerling eigenaar over zijn eigen leerproces. Dit proces kan van cognitieve of sociaal-emotionele aard zijn. De leerling draagt verantwoordelijkheid over zijn eigen leerproces. Leerlingen die meer eigenaar zijn van hun leerproces zijn meer betrokken en gemotiveerd, leren met meer plezier en halen betere leerresultaten. Het leren reflecteren op leerresultaten, het eigen leerproces, persoonlijke gevoelens en ervaringen, conflicten en het eigen gedrag, is een belangrijk onderdeel van het persoonlijkleren.

Persoonlijkleren wordt gestimuleerd door:

  • Ik-kaartjes (pdf)
  • Dierposters, medailles en stickers (pdf)
We leren niet van ervaring…
We leren van reflectie
John Dewey