Hart van Onderwijs

Een nieuw introductieboek over HvO

Wanneer we de hersenen
van onze jeugd onderwijzen,
mogen we niet vergeten
hun hart te onderwijzen Dalai Lama, Nobelprijswinnaar voor de Vrede en boeddhistische leraar

Dit introductieboek gaat over Hart van Onderwijs (HvO). HvO is een unieke en schoolbrede op het boeddhisme gestoelde onderwijsmethodiek voor persoonlijk, sociaal en systeemleren op basis van tien HvO elementen. HvO opent het leerproces voor kinderen en volwassenen om te groeien in hun kwaliteiten, vaardigheden, kennis en als ‘mens’ in algemene zin. De tien HvO elementen, de vier hartkwaliteiten en zes leercompetenties, zijn de bouwstenen en de middelen voor dit leerproces. 

De vier hartkwaliteiten, vriendelijkheid, hulpvaardigheid, blijdschap en verbondenheid, zijn krachtige universele kwaliteiten die kinderen en volwassenen in hun ‘menselijkheid’ doen groeien. 

De zes leercompetenties, vrijgevigheid, discipline, geduld, inzet, concentratie en wijsheid, zijn menselijke vermogens, die toegepast worden om vaardig te leren en vaardig met elkaar om te gaan.

HvO beoogt het volgende te bereiken:

  • Het bevorderen van welbevinden, dat de basis is voor elk leerproces
  • Het versterken van eigenaarschap voor het eigen leerproces door persoonlijkleren
  • Het vergroten van een positief klassen-, schoolklimaat en sociale competentie door sociaalleren vanuit vijf sociale thema’s 
  • Het verdiepen van leerprocessen door systeemleren, waarbij geleerd wordt dat alles met alles samenhangt, alles veranderlijk is en dat alles onderhevig is aan oorzaak en gevolg relaties
  • Het verbeteren van de werkhouding en leervaardigheden, zoals leren concentreren en reflecteren
  • Het doorbreken van emotionele en denkpatronen
  • Het bevorderen van burgerschap
HvO is gebaseerd op een mix van Westerse inzichten en theorieën en Oosterse, vooral boeddhistische wijsheden en methoden.

Introductieboek over HvO bestellen:

Indien u het boek “Hart van Onderwijs” wilt bestellen, stuur dan een mail naar info@hethartvanonderwijs.nl.

Vermeld a.u.b. uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Als u uw boek gesigneerd wilt hebben, geeft u dan de nam(en) door. Als u een factuur wilt, kan u dat ook aangeven.

De kosten van “Hart van Onderwijs” zijn € 27,50 + € 2,50 (verzendkosten). U kunt de kosten van € 30,00 overmaken op rekeningnummer:

NL72INGB0650018907
t.n.v. D. A. Hoitsma
o.v.v. “Hart van Onderwijs”
Als u het bedrag op de rekening hebt gestort, ontvangt u zo snel mogelijk uw exemplaar.

Workshop

Vul het onderstaande formulier in om op de hoogte gehouden te worden betreft de  workshops in 2024.

Vul uw naam en e-mail adres in en ik neem contact op!